Module Biocaml_sam_deprecated.Transform (.ml)

module Transform: 
sig

Low-level, threading-model agnostic transforms (c.f. Biocaml_transform).
val string_to_raw : ?filename:string ->
unit ->
(string,
(Biocaml_sam_deprecated.raw_item,
[> Biocaml_sam_deprecated.Error.string_to_raw ])
Biocaml_internal_utils.Result.t)
Biocaml_transform.t
Create a parsing "stoppable" transform.
val raw_to_string : unit -> (Biocaml_sam_deprecated.raw_item, string) Biocaml_transform.t
Create a printing "stoppable" transform.
val raw_to_item : unit ->
(Biocaml_sam_deprecated.raw_item,
(Biocaml_sam_deprecated.item, [> Biocaml_sam_deprecated.Error.raw_to_item ])
Biocaml_internal_utils.Result.t)
Biocaml_transform.t
Create a transform that lifts raw_items to items
val item_to_raw : unit ->
(Biocaml_sam_deprecated.item,
(Biocaml_sam_deprecated.raw_item,
[> Biocaml_sam_deprecated.Error.item_to_raw ])
Biocaml_internal_utils.Result.t)
Biocaml_transform.t
Create a transform that downgrades items to raw_items
end